img
 1. Đối tượng: HS lớp 4 – 5 - 6

 2. Nội dung khoá học: 

  Logic và lập luận

  Khai thác và xử lý thông tin

  Tranh biện văn minh

  Cách viết luận hiệu quả

  Nghệ thuật lập luận

  Ứng dụng của bài luận trong học tập và đời sống

  Mục tiêu khoá học : 

  Lớp cơ bản: 

  - Hình thành,phát triển và nuôi dưỡng Tư duy phản biện

        - Nắm được các bước chuẩn bị và cấu trúc bài tiểu luận.

        - Viết được bài luận cơ bản về đề tài tự chọn với dung lượng từ 100 - 150 chữ 

        - Sử dụng các bài luận để trình bày ý kiến về các vấn đề trong đời sống, tăng khả năng thuyết phục, phục vụ việc thuyết trình và hùng biện. 

  Lớp nâng cao: 

  -      Xác định các vấn đề cần quan tâm và bàn luận

  -      Chủ động sử dụng lập luận trong trình bày, phát biểu ý kiến

  -      Phát triển, thu gọn bài tiểu luận phù hợp với tình huống sử dụng

  -      Mạnh dạn, tự tin hơn khi giao tiếp, dám nói ra suy nghĩ riêng của bản thân

  -      Xây dựng cách phản ứng lịch sự, văn minh khi tranh luận