img

Mục tiêu:

 • Nắm được những khái niệm cơ bản về từ loại tiếng Việt căn cứ vào nghĩa và cách sử dụng của chúng.  

 • Công thức phát triển các cụm từ: cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ

 • Mở rộng, phát triển vốn từ 

 • Nắm được công thức cú pháp của câu tiếng Việt

 • Biết rút gọn, mở rộng câu phù hợp với nhu cầu diễn đạt. 

 • Biết cách tạo ra các câu vừa đúng cấu trúc và hợp logic.  

 • Tạo được câu nói đầy đủ, rõ ràng, không cụt ngủn, lặp từ. 

 • Mạnh dạn, tự tin hơn trong việc thể hiện ý tưởng riêng.  

Nội dung:

 • Các loại từ loại cơ bản của Tiếng Việt, mở rộng từ từ sang ngữ 

 • Câu nói và cấu trúc hạt nhân của câu Tiếng Việt.  

 • Cách mở rộng, cách rút gọn cấu trúc câu. 

 • Logic của câu.  

 

Thông tin khóa học:

 • Thời lượng:            48 buổi 

 • Số lượng:               10 – 12 bạn

**Ghi chú: Đây là những khoá học tiêu tiểu tại Ô Xinh, quý phụ huynh vui lòng đăng ký tư vấn để biết thêm các khóa học khác