img

Mục tiêu: 

 • Chủ động, hứng thú tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật; 

 • Tự tin bày tỏ những cảm nhận của bản thân và biết cách diễn đạt chúng một cách lưu loát, sáng tạo.

 • Biết cách tìm và phát triển ý tưởng

 • Biết cách sắp xếp ý tưởng để làm nổi bật chủ đề

 • Biết cách tạo lập sơ đồ liên tưởng để cảm thụ và để sáng tạo tác phẩm mới

 • Tự rút ra được ý nghĩa của tác phẩm  

 • Tự viết được các câu chuyện sáng tạo

 • Viết được các bài thơ haiku, tứ tuyệt, thơ 5 chữ…

 • Tự sáng tác được kịch bản

 • Tự tin khi làm việc cá nhân, biết phối hợp ăn ý với các bạn khi làm việc nhóm

Nội dung:

 • Tìm hiểu về ngữ pháp nghệ thuật

 • Ứng dụng ngữ pháp nghệ thuật vào sáng tạo

 • Đọc và viết theo chủ đề      

 

Thông tin khóa học:

 • Thời lượng:            24 buổi (6 tháng)                      

 • Số lượng:               10 – 12 bạn