img

Mục tiêu:

Khóa học này giúp các bạn nhỏ học tập và phát triển năng lực tiếng việt:

 • Phát triển vốn từ theo các chủ đề gắn bó với cuộc sống, học tập sinh hoạt hằng ngày. 

 • Nắm được sự hình thành, phát triển của các loại từ trong tiếng Việt.

 • Nắm được các quy tắc, công thức để tạo từ ghép, từ láy. 

 • Biết giải nghĩa từ bằng nhiều cách. 

 • Lập được sơ đồ tư duy về từ ngữ, bảng thống kê giúp tăng vốn từ.

 • Biết sử dụng từ điển.

 • Có ý thức chủ động quan sát, tìm hiểu thực tế, mở rộng vốn sống. 

 • Nói và viết linh hoạt, có ý thức dùng từ đúng và hay. 

Nội dung:

 •  Bí mật của từ ngữ

 • Cách tạo từ đơn (thuần Việt 1 âm tiết), từ ghép

 • Thế giới từ láy

 • Chơi với từ Hán Việt, từ mượn

 • Cách dùng từ hay

Thông tin khóa học:

-   Thời lượng:            24 buổi 

-   Số lượng:               10 – 12 bạn