img

Đối tượng: Học sinh tiền tiểu học, học sinh lớp 1

Mục tiêu: Học sinh có thể

-      Luyện tập, phát triển kỹ năng quan sát, mô tả bằng lời nói kết hợp với hành động, cử chỉ.

-      Chủ động đặt câu hỏi phù hợp với các tình huống.

-      Kể chuyện theo ngôi thứ ba, từ góc nhìn của người quan sát, chứng kiến.

-      Kể chuyện theo ngôi thứ nhất, từ góc nhìn của chính nhân vật, bước đầu thể hiện được cảm nhận, suy nghĩ của nhân vật.

-      Tự nghĩ và kể được câu chuyện mới của riêng mình.

-      Chơi trò chơi đóng vai, hóa thân vào các nhân vật ở những cảnh ngộ khác nhau để cảm nhận niềm vui, nỗi buồn của nhân vật trong những hoàn cảnh cụ thể.

-      Tưởng tượng, diễn đạt được suy nghĩ, hành động của nhân vật bằng ngôn ngữ, điệu bộ của riêng mình.

-      Làm quen với việc trao đổi, tương tác, phối hợp với các bạn khác khi làm việc theo cặp đôi, theo nhóm lớn.

-      Bước đầu biết bắt vần, tạo các bài vè ngắn.

-      Phát triển lòng đồng cảm, quan tâm đến những người xung quanh, nhất là về mặt cảm xúc.

-      Nuôi dưỡng tâm hồn phong phú, rộng mở của trẻ

Nội dung sơ lược:

-      Đồng cảm với những cảnh ngộ thân thuộc, dễ dàng bắt gặp quanh em.

-      Đồng cảm với những cảnh ngộ xa lạ.  

-      Đồng cảm với cảnh ngộ trong các tác phẩm nghệ thuật.

Thông tin khóa học:

- Thời lượng:            24 buổi (6 tháng)                      

- Số lượng:               10 – 12 bạn