img


Thông tin chung

 • Đối tượng: các bạn 6-8 tuổi đang sống ở nước ngoài, chưa học bảng chữ cái tiếng Việt

 • Thời lượng: 3 kỳ, mỗi kỳ 20 buổi; 60 phút/buổi

 • Thời gian học: Linh hoạt 

 • Hình thức học: online qua phần mềm Zoom


  Nội dung học

  • Phương pháp học tiếng Việt
  • 6 thanh của tiếng Việt
  • Nguyên âm trong tiếng Việt
  • Phụ âm trong tiếng Việt
  • Chơi vui cùng tiếng Việt
  • Các loại vần trong tiếng Việt
  • Ứng dụng vần tiếng Việt trong nói và viết
  • Đọc sách, sáng tạo với sách


  Mục tiêu:

  • Phát âm tiếng Việt rõ ràng

  • Biết cách phân tích âm.

  • Nhận biết cách thanh tiếng Việt

  • Nhận biết các nguyên âm, phụ âm cơ bản của tiếng Việt

  • Đọc, viết đúng các tiếng chỉ có phần vần chỉ có nguyên âm (ví dụ: Cha, mẹ, cô, bà…) 

  • Biết cách ghi lại các tiếng nghe được.

  • Nắm được các luật chính tả cơ bản.

  • Hiểu rõ các loại vần tiếng Việt

  • Có tư duy ngôn ngữ khoa học