img

Hoạt động chính:

-      Kỹ thuật đọc sách: Đọc lướt, đọc diễn cảm, đọc theo yêu cầu…

-      Tìm hiểu cuốn sách: Đặt câu hỏi, giải nghĩa từ, thảo luận, đóng kịch…

-      Cùng sáng tạo: Cùng nhau sáng tác truyện, làm đồ chơi, đóng kịch, chơi các trò chơi… dựa

theo nội dung cuốn sách.

-      Tiệc trà: Vừa thưởng thức tiệc trà cùng nhau, vừa bàn luận về cuốn sách đã đọc.