img

Mục tiêu: 

 • Tự lên kế hoạch và theo dõi việc thực hiện kế hoạch sáng tác của bản thân.        

 • Sáng tác các tác phẩm theo chủ đề cho trước và tự chọn bằng nhiều hình thức diễn đạt phong phú khác nhau.        

 • Tự tổ chức các sự kiện chia sẻ và trình bày sản phẩm của mình tới mọi người. 

 • Chủ động, hứng thú tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật; 

 • Tự tin bày tỏ những cảm nhận của bản thân và biết cách diễn đạt chúng một cách lưu loát, sáng tạo.

Nội dung:

 • Ngữ pháp nghệ thuật và sự sáng tạo

 • Tạo lập kế hoạch sáng tác

 • Xây dựng tuyển tập tác phẩm theo chủ đề

 • Chia sẻ, trình bày sản phẩm

 

Thông tin khóa học:

 • Thời lượng:            24 buổi (6 tháng)                      

 • Số lượng:               10 – 12 bạn