img

Mục tiêu:

 • Tự tìm ra vì sao người nghệ sĩ lại làm ra tác phẩm nghệ thuật – soi chiếu vào một số thể loại: thơ, truyện, kịch… với một số tác phẩm tiêu biểu.

 • Củng cố năng lực tự học của học sinh, đặc biệt là khả năng đọc, tổ chức, sắp xếp tài liệu.

 • Nắm được kỹ thuật đọc sách để tự nghiên cứu.

 • Chủ động đọc, sưu tầm, sắp xếp tài liệu, thảo luận, trao đổi cùng nhau và với giáo viên, với phụ huynh về các vấn đề được nêu ra. 

 • Rèn luyện kỹ năng thuyết trình.

 • Tập tự tổ chức triển lãm


Nội dung sơ lược:

 • Bí quyết tự học hiệu quả và cách tự học văn

 • Cách đọc sách, ghi chép hiệu quả

 • Cảm hứng và cách thể hiện 

 • Cảm hứng sáng tác tác phẩm nghệ thuật

 • Thưởng thức một số tác phẩm tiêu biểu

 

Thông tin khóa học:

 • Thời lượng:            24 buổi (6 tháng)                      

 • Số lượng:               10 – 12 bạn