Tầm nhìn sứ mệnh

Kết nối trẻ em, phụ huynh và giáo viên.

3Kết nối trẻ em, phụ huynh và giáo viên để tạo nên một môi trường giáo dục tích cực cho trẻ em trải nghiệm quá trình tự học để trở thành một con người tự tin, sáng tạo, có năng lực và có trách nhiệm với bản thân mình và xã hội.
Thành lập vào tháng 7 năm 2013, Doanh Nghiệp Xã Hội Ô Xinh là một điểm đến giáo dục chuyên nghiệp mà thân thiện dành cho học sinh, phụ huynh, giáo viên và những ai mong muốn xây dựng một môi trường giáo dục tích cực để trẻ em được trưởng thành và phát triển dựa trên 3 nguyên tắc cốt lõi: Tôn trọng – Chia sẻ - Yêu thương. Lợi nhuận của Doanh Nghiệp sẽ được tái đầu tư phát triển các Câu Lạc Bộ phụ huynh với mục tiêu ủng hộ sự tham gia trực tiếp của phụ huynh trong việc đồng hành với sự phát triển của chính con họ.
Hỗ trợ học sinh phát triển năng lực làm việc cá nhân và làm việc nhóm thông qua hệ thống việc làm-chuỗi thao tác.
Hỗ trợ cha mẹ chia sẻ về những khó khăn trong quá trình dạy - hiểu con để tự tìm ra giải pháp phù hợp cho chính mình.
Hỗ trợ giáo viên chia sẻ về những khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động học để tìm ra giải.
Tạo dựng một môi trường giáo dục để trẻ em Việt Nam phát triển bền vững.