Vật liệu là bộ sách của nhóm Cánh Buồm

Triết lí giáo dục:
Giáo dục là tổ chức sự trưởng thành của thanh thiếu niên cả dân tộc.

Bản chất của việc học – cơ sở lý luận của Cánh Buồm

Tư tưởng của nhóm Cánh Buồm

Tư tưởng của nhóm Cánh Buồm thể hiện trong bài viết đầu tiên là: để làm một công việc mới phải có công cụ lý thuyết mới, xứng đáng với công trình phải làm.

Cần có một khái niệm gốc làm công cụ xây dựng cho dân tộc ta một nền Giáo dục hiên đại hóa. Khái niệm đó phát biểu như sau: “Giáo dục là tổ chức sự trưởng thành của thanh thiếu niên cả dân tộc”.

Đặt vấn đề?

Phương pháp giáo dục của Ô Xinh chú trọng đến sự phát triển của từng học sinh

 

1.Học qua hệ thống việc làm

Các môn học, các bài học ở Ô Xinh đều được thiết thành hệ thống các việc làm một cách khoa học để học sinh thực hiện, từ đó tự tìm ra kiến thức cho bản thân. Nhờ đó, học sinh được thực hành liên tục, nắm bắt được bản chất của vấn đề, hào hứng với các giờ học và bộc lộ, phát huy được năng lực của bản thân. Giáo viên không phải giảng giải mà đóng vai trò tổ chức hoạt động, khuyến khích sự sáng tạo của trẻ.

Giáo trình của Ô Xinh được xây dựng trên cơ sở bộ sách Văn và Tiếng Việt hiện đại của Nhóm Cánh Buồm, hệ thống tài liệu Kỷ luật tích cực của tổ chức Plan, lý thuyết về nhiều dạng trí khôn của H. Gardner, mang tới những trải nghiệm thực tế, hữu ích cho học sinh.

2.Học sinh là trung tâm

Trong mọi chương trình ở Ô Xinh, học sinh là đối tượng chính được hướng tới. Chính vì vậy, Ô Xinh áp dụng lý thuyết về các loại hình trí thông minh của H. Gardner, đưa ra nhiều dạng hoạt động để phù hợp với khả năng, đặc điểm riêng của từng học sinh.

Ô Xinh chú trọng tới niềm vui trong học tập của các em. Mỗi giờ học học sinh được liên tục luân chuyển giữa làm việc độc lập và hợp tác nhóm. Các hình thức bài tập như đóng kịch câm, đóng kịch nói, trò chơi vận động, viết, vẽ…được  phối hợp hài hòa để mọi học sinh đều được tham gia.

3.Tôn trọng sự phát triển cá nhân

Tại Ô Xinh, mỗi học sinh được tôn trọng, lắng nghe và tạo mọi điều kiện để thể hiện bản thân. Chúng tôi không so sánh các em với người khác mà tổ chức, hướng dẫn để học sinh (cũng như phụ huynh) nhìn vào quá trình phát triển riêng của từng em, ghi nhận sự thay đổi trong hành vi, nhận thức của chính học sinh đó qua từng buổi học. Chính vì thế, học sinh cũng được hướng dẫn để tự nhìn nhận, tự đánh giá cách thức học tập, làm việc cảu mình, từ đó, tự mình có những điều chỉnh phù hợp.

Tại Ô Xinh, trẻ em được là chính mình!