DỰ KIẾN LỘ TRÌNH HỌC CHO TRẺ SINH NĂM 2014 TẠI Ô XINH

dang-ki-ngay
24/02/2020 viết bởi Lê Thu Thủy 1

I. Mục tiêu: Tổ chức để học sinh

-Có nền tảng tiếng Việt vững chắc, am hiểu, sử dụng tiếng Việt linh hoạt, hiệu quả.

– Chủ động tìm hiểu, Tích lũy vốn văn hóa dân tộc.

– Tự tin, độc lập thể hiện suy nghĩ, ý tưởng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.

II. Lộ trình học của con sinh năm 2014

*2019 – 2010 (MG)

– Phát triển ngôn ngữ nói

-Học ngữ âm tiếng Việt (đặc điểm ngôn ngữ tiếng Việt, cách ghi và đọc)

– Đọc sách (CLB đọc sách bé) cuối tuần

*2020 – 2021 (Lớp 1)

-Phát triển ngôn ngữ nói

– Phát triển năng lực đồng cảm (Khóa học Đồng cảm)

– Đọc sách (CLB đọc sách bé) cuối tuần

*2022- 2023 (Lớp 2):

-Phát triển năng lực nghệ thuật (Tưởng tượng)

-Phát triển năng lực ngôn ngữ (Làm giàu vốn từ)

-Đọc sách (CLB đọc sách bé) cuối tuần.

*2022-2023 (Lớp 3):

-Phát triển năng lực nghệ thuật (Liên tưởng)

-Phát triển năng lực ngôn ngữ (Cú pháp và logic)

-Đọc sách (CLB đọc sách lớn) cuối tuần.

*2024 – 2025 (Lớp 4):

-Phát triển năng lực nghệ thuật (Bố cục)

-Phát triển năng lực ngôn ngữ (Đoạn văn, Văn bản)

-Đọc sách (CLB đọc sách lớn) cuối tuần.

*2025 – 2026 (Lớp 5):

-Phát triển năng lực nghệ thuật (Cây bút nhỏ)

-Phát triển năng lực ngôn ngữ (Các dạng hoạt động ngôn ngữ)

-Đọc sách (CLB đọc sách lớn) cuối tuần.

* Chương trình cấp 2: Tập nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật.

Bình luận cùng chúng tôi!