Khóa học đồng cảm 1

dang-ki-ngay
18/06/2017 viết bởi Quan Tri 1

Khóa học “Đồng cảm” được thiết kế theo phương pháp học Văn của nhóm Cánh Buồm và sách Văn 1 do nhóm Cánh Buồm biên soạn.

1.Đối tượng: Học sinh lớp 1

2.Mục tiêu:

       Khóa học này giúp các bạn nhỏ phát triển năng lực văn:

–      Biết đồng cảm, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh.

–      Nhạy bén, biết chú ý quan sát, tìm hiểu cuộc sống.

–      Có trí tưởng tượng phong phú, bay bổng.

–      Biết cách thể hiện tình cảm, cảm xúc bằng nhiều hình thức khác nhau tùy theo năng lực và sở thích của từng bạn: viết, vẽ, đóng kịch…

–      Mạnh dạn, tự tin khi trong giao tiếp, dám nói ra suy nghĩ riêng của bản thân.

3.Nội dung sơ lược:

       Học sinh vào vai và làm những công việc thể hiện lòng đồng cảm với những cảnh ngộ có thực trong đời sống, từ những cảnh gần gũi thân quen đến những cảnh ngộ xa xôi, phức tạp em ít gặp hơn, rồi bước sang địa hạt của những tác phẩm nghệ thuật dân gian. Qua từng cấp độ, các em sẽ ngày càng phải huy động khả năng tưởng tượng nhiều hơn để đặt mình vào vị trí của các nhân vật, để nắm bắt được tình huống và thể hiện suy nghĩ, tình cảm của mình.

4.Thông tin khóa học:

– Thời lượng:            24 buổi (6 tháng)

– Học phí:

– Số lượng:               10 – 12 bạn

5.Mối liên quan với các khoá khác:

Nối tiếp khoá Đồng cảm dành cho lớp 1 là khoá Tưởng tượng dành cho các bạn lớp 2,3 với yêu cầu đã hoàn thành khoá Đồng cảm.

Bình luận cùng chúng tôi!